iltizām

▪ tax system
      in the Ottoman Empire, taxation system carried out by farming of public revenue. The state auctioned taxation rights to the highest bidder (mültazim, plural mültezim or mültazims), who then collected the state taxes and made payments in fixed installments, keeping a part of the tax revenue for his own use. The iltizām system included the farming of land taxes, the farming of urban taxes, the production of certain goods (such as wine, salt, or senna), and the provision of certain services. It began during the reign of Sultan Mehmed II (1444–46, 1451–81) and was officially abolished in 1856. Various forms of iltizām, however, continued until the end of the empire in the early 20th century, when the system was replaced by methods of taxation that were supervised by public officials.

* * *


Universalium. 2010.

Look at other dictionaries:

  • Iltizam — An Iltizam (Arabic التزام) was a form of tax farm that appeared in the 17th century in Ottoman Egypt. Iltizams were sold off by the government to wealthy notables, who would then reap up to five times the amount they had paid by taxing the… …   Wikipedia

  • iltizam — is., esk., Ar. iltizām 1) Kayırma, bir tarafı tutma 2) Gerekli bulma 3) Kesenek Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller iltizam etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Iltizam — Die Steuerpacht ist ein Verfahren zur Steuererhebung, bei dem ein Staat Steuern und Abgaben nicht selbst einzieht, sondern über Privatleute (Steuerpächter), an die die Steuereinnahmen gegen Vorkasse oder laufende Zahlungen verpachtet werden. Die… …   Deutsch Wikipedia

  • iltizâm — (A.) [ ماﺰﺘﻝا ] 1. gerekli görme. 2. taraf tutma …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • iltizam — ə. 1) təəhhüd, öhdəlik; 2) borc, vəzifə; 3) məsuliyyət; 4) imtiyaz, güzəşt …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • iltizamən — ə. təəhhüd yolu ilə, öhdəlik hesabına …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • iltizam — is. <ər.> 1. Bir işin yerinə yetirilməsini lazım bilmə, özü üçün borc hesab etmə, boynuna götürmə, öhdəsinə götürmə. 2. köhn. Qrammatikada: iş, hal və hərəkətin söz söylənən vaxtdan sonra icrasının lazım olmasını göstərən feil forması;… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • İLTİZAM — Kendine lâzım kılma. İcrasına cehdettiği şeyi kendi üzerine vâcib kılma. Mülâzemet etme. Gerekli bulma. * Tarafgirlik etme, birinin tarafını tutma. * Onyedinci y.y. dan itibâren devlete gelir getiren kaynaklar, yavaş yavaş belirli bedel… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • iltizam — kendi için gerekli sayma; gerektirme …   Hukuk Sözlüğü

  • iltizam etmek — keseneğe almak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.